Biz hakda

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

“Dongguan Kaweei Electronic Co., Ltd.” Hytaýda iň ökde sim simleri we birikdirijilerden biridir.Meşhur önümçilik şäheri - Dongguan-da ýerleşýär.

2013-nji ýylda döredilen günümizden başlap, öz satuw toparymyz müşderileriň talaplaryny çalt ýerine ýetirýär we hünärmen inersenerler toparymyz ajaýyp çözgütleri hödürleýän ýokary hilli hyzmatlary we önümleri hödürleýäris.

Döredildi

+

Dürli birleşdirijiler

+

Dürli eşikler

Şahadatnama

Kaweei-de ajaýyp ERP ulgamy bar we ISO 9001 we UL kepilnamasy arkaly TS 16949-ny hem ulanýarys.Kompaniýada 3000-den gowrak dürli birleşdiriji we 8000 dürli armatura bar.

Şahadatnama-01 (1)

Kaweei Loge şahadatnamasy

Şahadatnama-01 (2)

E523443

Şahadatnama-01 (3)

E523443

Şahadatnama-01 (4)

ISO9001 şahadatnamasy

1

IATF 16949: 2016

2

IATF 16949: 2016

3

CP22-051496 GZMR220903078801-CP22-051496 IP68

biz hakda 02 (1)

Kaweei güýçli önümçilik ulgamyny goldamak üçin köp awtomatiki, ýarym awtomat enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.

Biziň ussahanamyzda ýokary tizlikli möhürleme maşyny, ýokary tizlikli sanjym galyplaýjy maşyn, awtomatiki terminal maşyn, dik emele getiriji maşyn, awtomatiki sim birikdiriji maşyn we awtomatiki kompýuter kesiş enjamy ýaly ösen önümçilik enjamlary bar.Dürli görnüşli sim simlerini we birleşdirijileri öndürmek, şeýle hem müşderiler üçin önüm ýygnamak hyzmatyny hödürleýär.

biz hakda 02 (2)
biz hakda 02 (3)
biz hakda 02 (4)

Professional synag enjamlarymyz bar: RoHs synagçysy, 2.5D proýektor, terminal kesiş analizatory, dartyş synagy, beýikligi we ini barlaýjy, KCD koplanarity barlaýjy, Gural koplanarity barlaýjy, Gural mikroskopy, Duz pürküji barlaýjy we ýokary woltly izolýator barlaýjy.

Productshli önümlerimiz ýüklemezden ozal berk synag we gözden geçirildi.Önümlerimiziň hemmesi RoHS 2.0 we REACH laýyklygy.

1
biz hakda 02 (6)
biz hakda 02 (7)
biz hakda 02 (8)

Hyzmatymyz

Işewürlik ýyllarynda müşderiniň göwnünden turmak biziň esasy wezipämizdir.Biziň wezipämiz, ähli müşderilere ajaýyp önümleri we gowy hyzmatlary bermek.

OEM we ODM hyzmaty

Dünýädäki iri köpmilletli kompaniýalardan, esasanam ABŞ, Angliýa, Germaniýa, Italiýa, Fransiýa we Japanaponiýa we ş.m. käbir OEM & ODM sargytlaryny goldaýarys.

1
2

Omörite goldaw

Kaweei gözleg we gözleg bölümimizi giňeltmegi dowam etdirýär we dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak, bäsdeşlik ukybymyzy we önümçilik ukybymyzy ýokarlandyrmak we müşderileriň oňat kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin önümimiziň hilini we önümçilik tehnologiýasyny ýokarlandyrmak üçin ähli tagallalary edýär.Müşderilerimiz bilen maglumat we tejribe paýlaşmak, täzelenmek we bilelikde ösmek isleýäris.

Kaweei filosofiýasy

1. Ilki bilen hil

2. Ylmy dolandyryş

3. Doly gatnaşmak

4. Üznüksiz gowulaşmak

Kaweei bu ýerde size hyzmat etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýar!

1231231231